شماره تماس پشتیبانی 07635245077-07635245055

تاریخچه

جامعه هتل داران قشم از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده است و تحت عنوان موسسه هتل داران و مراکز اقامتی جامع طریق قشم که در تاریخ 03/7/96 با نام عام به عنوان موسسه جامعه هتل داران و مراکز اقامتی قشم فعالیت خود را ادامه داده که این جامعه دارای 7 نفر هیئت مدیره 2 نفر علی البدل و 2 نفر بازرس و دارای کمیته های مختلف اعم از کمیته نرخ گذاری ، کمیته بازرسی ، کمیته ساماندهی خانه های مسافر ، کمیته حل و اختلاف و کمیته فنی تشکیل شده است . روسای هر کمیته یکی از اعضای هیئت مدیره می باشد و اعضای کمیته از مالکین و مدیران مراکز اقامتی می باشند .