شماره تماس پشتیبانی 07635245077-07635245055

فعالیت ها و خدمات

1. اهداف صاحبان هتل ها و مراکز اقامتی قشم عبارتند از حفظ حقوق و منافع مشترک صاحبان این مراکز همگام مطابق قوانین سازمان منطقه آزاد قشم و کمک به توسعه خدمات هتلداری و پیشرفت کمی و کیفی از طریق نظارت ، پشتیبانی فنی ، آموزشی اطلاعاتی و خدمات تبلیغاتی تا حد استاندارد های ملی و بین المللی ، برگزاری سمینار ها و همایش ها و جشنواره ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی و تاسیس شرکت هی تحت پوشش و واحد های سیاحتی و مراکز تفریحی و انجام کلیه اقدامات به هر حو با موضوع فعالیت موسسه مرتبط باشد .

 1. شناسایی مشکلات و موانع پیشرو و شناخت نیازها و اولویت ها در صنعت هتل داری ، گردشگری و ارائه راهکارهای مناسب برای آن
 2. بررسی و شناسائی روشهای سرمایه گذاری در زمینه هتل داری ، گردشگری ، صنایع دستی و تدوین مدل های استراتژیک سرمایه گذاری و استاندارد سازی صنعت هتلداری و بهبود کیفیت خدمات با بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت
 3. بستر سازی و کمک به تحقق نقش و جایگاه صنعت هتل داری در توسعه و اشتغال زایی منطقه و کشور
 4. برنامه ریزی و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه صنعت هتل داری ، گردشگری و صنایع دستی
 5. بررسی وضعیت زیرساخت ها و امکانات تاسیسات گردشگری مناطق سرمایه گذاری شده

7.کمک به تحقق اهداف پیش بینی شده در صنعت گردشگری و سند چشم انداز در چهارچوب برنامه توسعه

 1. تشویق و ترغیب سرمایه گذاران (بورس ، بانکها و …) جهت حضور و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری و معرفی پروژه های سرمایه گذار جهت حمایت
 2. کمک به جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و هدایت سرمایه های آنها به سمت پروژه های فعال در صنعت هتلداری ، گردشگری و صنایع دستی
 3. کمک به تجهیز منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری در هتلداری ، گردشگری و صنایع دستی و ارائه راهکار و مشاوره لازم به منظور کاهش ریسک در سرمایه گذاری
 4. ایجاد موسسات و صندوق های مالی و اعتباری در جهت استفاده از سرمایه های خورد و کلان برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت هتلداری ، گردشگری و صنایع دستی
 5. ارائه پیشنهادات لازم در جهت روان سازی و کاهش امور اداری پیشروی سرمایه گذاران
 6. ایجاد تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی در جهت کمک به رفع مشکلات سرمایه گذاران
 7. ارائه پیشنهاد به نمایندگان محترم مجلس ، فراکسیون های حامی توسعه گردشگردی و مسئولین سازمان منطقه آزاد و دیگر سازمان ها و نهاد ها ، برگزاری جلسات مستمر با آن ها در جهت دفاع و حمایت از این صنعت هتلداری و گردشگری
 8. تلاش در جهت اولویت یافتن سرمایه گذاران فعال در صنعت هتلداری و گردشگری در منطقه و بازیابی جایگاه اصلی آنان
 9. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی سرمایه گذاران و فعالین صنعت هتلداری و گردشگری در منطقه از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف جامعه و دفاع از منافع قانونی آنان
 10. تلاش در جهت ایجاد و جایگاه متناسب با اهمیت این صنعت در اختصاص اعتبارات و کمک های دولتی و دریافت سهمی بیشتر از تسهیلات دولتی برای فعالین صنعت هتلداری و سرمایه گذاران این عرصه
 11. ارائه آموزش در جهت توسعه منابع انسانی و ارتقا سطح کیفی و دانش عمومی و تخصصی نیروهای انسانی فعال در صنعت هتلداری و گردشگری و همکاری با سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر سازمان های ذیربط
 12. ارائه راهبرد های فنی و علمی جهت طراحی ابزار های نوین مالی
 13. تدوین بانک اطلاعاتی فعالین و سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 14. حمایت از برندسازی مقاصد گردشگری و پروژه های فعال در این عرصه
 15. تشکیل کمیته های تخصصی مالی ، حقوقی ، علمی ، آموزشی ، فنی ، استاندارسازی ، تبلیغات ، نمایشگاه ها ، بازاریابی و قوانین و ضوابط آیین نامه ها و … به عنوان زیرمجموعه های جامعه با هدف از حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری در عرصه گردشگری و هتلداری

23 . ارتباط و تعامل سازنده با تشکل های بین المللی

 1. حمایت از گردشگری ایران و منطقه آزاد قشم و شناساندن منطقه به عنوان مقصد امن و جذاب گردشگری در سطح ملی و بین المللی
 2. صیانت از محیط زیست در حفظ سایت های گردشگری و حمایت از صنعت هتلداری سبز
 3. برگزاری سمینار ، همایش ، جشنواره و نمایشگاه های داخلی و خارجی
 4. تاسیس موسسات و شرکت های تحت پوشش واحد های سیاحتی و مراکز تفریحی و انجام کلیه اقدامات دیگری که به هرنحو با موضوع فعالیت موسسه مرتبط باشد
 5. کوشش در ارتقا بهره بری منابع و افزایش ظرفیت ، ارائه خدمات ، تولید و انتقال نوآوری و تکنولوژی
 6. خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول جامعه به نام و به حساب جامعه
 7. همکاری با تشکل های صنفی همگن و دیگر سازمان ها با رعایت مقررات قانونی و منافع اعضا
 8. اهداف انجمن قابل تغییر و افزایش می یاشد
 9. ایجاد و اداره جامعه هتلداران و مراکز اقامتی طبق مجوز شماره 393/94 مورخ 28/4/96